Красноторська селищна рада

смт. Красноторка, Донецької області

  • (0626) 44-31-43

Звернення громадян

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус депутатів місцевих рад»

Стаття 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і скарг громадян

1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян; систематично веде прийом громадян.

2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата місцевої ради.

3. Депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами об’єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.

БЛАНК ЗАЯВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Депутату Красноторської селищної ради

__________________________________________
(Прізвище, ініціали)

від_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові повністю в родовому відмінку)

Адреса:___________________________________
(поштовий індекс, місто,
__________________________________________
вулиця, будинок/квартира)

__________________________________________
(номер контактного телефону)

 

Шановний___________________________!
(ім’я, прізвище депутата)

Прошу надати допомогу у вирішенні питання стосовно _______________________________

 (викласти стисло
_______________________________________________________________________________
суть проблемного питання)

_______________________________________________________________________________
(коротко сформувати зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги,

_______________________________________________________________________________
якщо звертались в інші інстанції з даного питання, вказати в які саме і які заходи були прийняті).

___________                                                                                        ______________
Дата                                                                                                     підпис заявника

БЛАНК ЗАЯВИ КОЛЕКТИВНОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Депутату Красноторської селищної ради

__________________________________________
(Прізвище, ініціали)

Від мешканців вулиці/вулиць _________________
(назва вулиці/
__________________________________________
вулиць з зазначенням села/селища)

__________________________________________
(П.І.Б., номер телефону контактної особи з боку мешканців)

Шановний___________________________!
(ім’я, прізвище депутата)

Просимо надати допомогу у вирішенні питання стосовно _______________________________

 (викласти стисло
_______________________________________________________________________________
суть проблемного питання)

_______________________________________________________________________________
(коротко сформувати зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги,

_______________________________________________________________________________
якщо звертались в інші інстанції з даного питання, вказати в які саме і які заходи були прийняті).

_____________________________
Дата

Підписи мешканців
1. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

2. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

3. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

4. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

5. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

Закон України “Про зверення громадян”

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

БЛАНК ЗАЯВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ

Селищному голові

Панасенко Л.М.

або

Заступнику селищного голови (за напрямком)

_________________________________________

(ПІБ заступника селищного голови)

від_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові повністю в родовому відмінку)

Адреса:___________________________________
(поштовий індекс, місто,
__________________________________________
вулиця, будинок/квартира)

__________________________________________
(номер контактного телефону заявника)

 ЗАЯВА

Прошу надати допомогу у вирішенні питання стосовно ______________________________________
(викласти стисло
_______________________________________________________________________________
суть проблемного питання)

_______________________________________________________________________________
(коротко сформувати зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги,

_______________________________________________________________________________
якщо звертались в інші інстанції з даного питання, вказати в які саме і які заходи були прийняті).

___________                                                                                        ______________
Дата                                                                                                     підпис заявника

 

БЛАНК ЗАЯВИ КОЛЕКТИВНОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ

Селищному голові

Панасенко Л.М.

або

Заступнику селищного голови (за напрямком)

__________________________________________         (ПІБ заступника селищного голови)

Від мешканців вулиці/вулиць _________________
(назва вулиці/
__________________________________________
вулиць з зазначенням села/селища)

__________________________________________
(П.І.Б., номер телефону контактної особи з боку мешканців)

ЗАЯВА

Прошу надати допомогу у вирішенні питання стосовно ______________________________________
(викласти стисло
_______________________________________________________________________________
суть проблемного питання)

_______________________________________________________________________________
(коротко сформувати зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги,

_______________________________________________________________________________
якщо звертались в інші інстанції з даного питання, вказати в які саме і які заходи були прийняті).

_____________________________
Дата

Підписи мешканців
1. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

2. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

3. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

4. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис

5. _______________________________                              ______________
Прізвище, ім’я, по батькові, дата                                                  підпис