Красноторська селищна рада

смт. Красноторка, Донецької області

  • (0626) 44-31-43

Секретар селищної ради

 Алексеєва Світлана Миколаївна

Секретар Красноторської селищної ради

громадянка України, народилася 25.01.1969 р.,

освіта: вища

попереднє місце роботи: спеціаліст виконкому ІІ категорії з 08.10.2008 р. по 10.11.2015 р.,

місце проживання: смт Красноторка,

м.Краматорськ, Донецька обл.

 

Робочі дні Прийом громадян Перерва Вихідні дні Контактний телефон
понеділок-четвер
8.00 – 17.00
четвер
з 08-30 до 16-30
ІІІ субота місяця
з 08-00 до 10-00
(за попереднім записом)
ІІ четвер місяця
з 10-00 до 12-00
смт. Комишуваха
ІV четвер місяця
з 10-00 до 12-00
с. Привілля

з 12-00 до 12-45

субота, неділя

 (0626) 44-33-01

 

п’ятниця
8.00 – 15.45

з 12-00 до 12-45

БІОГРАФІЯ

Алексеєва Світлана Миколаївна народилась 25 січня 1969 року у м. Краматорську. Українка.

Освіта:
З 1976 року по 1986 роки навчалась у Красноторській середній школі № 33.
З 1988 року до 1990 року навчалась у Краматорському технікумі радянської торгівлі.
З 2009року по 2011 рік навчалась в Донбаському інституті техніки і менеджменту МНТК ім. Ю. Бугая, за фахом «менеджер».

Професійна діяльність:
З 21 серпня 1987 року працювала на Старокраматорському машинобудівному заводі у відділі матеріально- технічного забезпечення.
З 1990 року по 1997 рік – в приватних установах (КО «Промтовари», НТП «Торгсервіс», «Краматрський торгівельний дім», МКП «Схід», КМП «Енерго»).
З 1997 року по 1999 рік – професійно-технічне училище № 65.
З 2001 року по 2008 рік – відкрите акціонерне товариство Старокраматорський машинобудівний завод.
З 08 жовтня 2008 року по 10 листопада 2015 року – спеціаліст виконкому Красноторської селищної ради.
З 11 листопада 2015 року обрана секретарем Красноторської селищної ради.

Сім’я:
Має сина.

До кримінальної відповідальності не притягувалась. Засудженою не була.

ЗАКОН  “ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ”

СТАТТЯ 42. ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова.

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3. Секретар сільської, селищної, міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.