Красноторська селищна рада

смт. Красноторка, Донецької області

  • (0626) 44-31-43

Бюджет селищної ради

на 2017 рік

КБК/         КФК    Бюджет на 2017 р. (грн.)
Доходи загального фонду
10000000 Податкові надходження 1271400,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 1000,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 42000
18000000 Місцеві податки 1228400,00
18010000 Податок на майно 938400,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2200,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 810500,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 8900,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 16800,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 100000,00
18050000 Єдиний податок 290000,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 29000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 261000,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 0,00
20000000 Неподаткові надходження   24000,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5000,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 0,00
24060300 Інші надходження 19000,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 0
  Разом доходи загального фонду 1295400
  Дотації 978000
  Субвенції  
  Разом доходів загального фонду  з трансфертами 2273400
  Видатки загального фонду  
100170 Органи місцевого самоврядування 1531318
106060  Благоустрій міст, сіл, селищ 162284
104090 Палаци та будинки культури 579798
250203 Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Разом видатки загального фонду 2273400
  Результат +/- 0
Доходи спеціального фонду
10000000 Податкові надходження
19000000 Інші податки та збори
19010000 Екологічний податок
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
20000000 Неподаткові надходження 25500
25000000 Власні надходження бюджетних установ 25500
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25500
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 25500
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0
Разом доходи спеціального фонду 25500
Дотації 0
Субвенції 0
Разом доходи спеціального фонду з трансфертами 25500
  Видатки спеціального фонду  
100170 Органи місцевого самоврядування 20800
106060  Благоустрій міст, сіл, селищ  
106310 Капітальні вкладення  
104090 Палаци та будинки культури 4700
Разом видатки спеціального фонду 25500
  Результат +/- 0
Бюджет селищної ради
  по доходам 2298900
  по видаткам 2298900