Красноторська селищна рада

смт. Красноторка, Донецької області

  • (0626) 44-31-43

Бюджет селищної ради

на 2017 рік

КБК/         КФК  Бюджет на 2017 р. (грн.)
Доходи загального фонду
10000000Податкові надходження1271400,00
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)1000,00
14040000Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів42000
18000000Місцеві податки1228400,00
18010000Податок на майно938400,00
18010300Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості2200,00
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості0,00
18010500Земельний податок з юридичних осіб810500,00
18010600Орендна плата з юридичних осіб8900,00
18010700Земельний податок з фізичних осіб16800,00
18010900Орендна плата з фізичних осіб100000,00
18050000Єдиний податок290000,00
18050300Єдиний податок з юридичних осіб29000,00
18050400Єдиний податок з фізичних осіб261000,00
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення0,00
20000000Неподаткові надходження  24000,00
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг5000,00
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування0,00
24060300Інші надходження19000,00
31010200Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі0
 Разом доходи загального фонду1295400
 Дотації978000
 Субвенції 
 Разом доходів загального фонду  з трансфертами2273400
 Видатки загального фонду 
100170Органи місцевого самоврядування1531318
106060 Благоустрій міст, сіл, селищ162284
104090Палаци та будинки культури579798
250203Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Разом видатки загального фонду2273400
 Результат +/-0
Доходи спеціального фонду
10000000Податкові надходження
19000000Інші податки та збори
19010000Екологічний податок
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
20000000Неподаткові надходження25500
25000000Власні надходження бюджетних установ25500
25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25500
25010300Плата за оренду майна бюджетних установ25500
25010400Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)0
Разом доходи спеціального фонду25500
Дотації0
Субвенції0
Разом доходи спеціального фонду з трансфертами25500
 Видатки спеціального фонду 
100170Органи місцевого самоврядування20800
106060 Благоустрій міст, сіл, селищ 
106310Капітальні вкладення 
104090Палаци та будинки культури4700
Разом видатки спеціального фонду25500
 Результат +/-0
Бюджет селищної ради
 по доходам2298900
 по видаткам2298900