Красноторська селищна рада

смт. Красноторка, Донецької області

  • (0626) 44-31-43

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Красноторської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Красноторської селищної ради»

02.05.2019

Аналіз регуляторного впливу (АРВ) проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Красноторської селищної ради » підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням  вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 », рішення Красноторської селищної ради від 16.11.2018 № 30/VII-80 « Про затвердження плану діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік»

  1. I. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

   Податковий кодекс України є законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період становить один календарний рік.

Тобто, в рамках, визначених Бюджетним та Податковими кодексами України, маємо до 15 липня 2019 року прийняти та опублікувати рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Красноторської селищної ради.

Крім того, відповідно до вимог пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України (надалі – Кодекс) органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати земельного податку, у формі рішення затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 « Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Виходячи з цього, з метою безумовного виконання законодавства, недопущення  суперечливих ситуацій селищна рада повинна прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на території Красноторської селищної ради» з урахуванням статті 7 Кодексу.

Проблема, яку пропонується вирішити, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Питання наповнення бюджету міста, у тому числі через встановлення ставок земельного  податку для платників земельного податку, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади Красноторської селищної ради. Як наслідок члени територіальної громади у тому числі платники  земельного податку,  отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та отримання доходів бюджету з метою реалізації власних повноважень. Згідно з бюджетним законодавством  земельний податок, є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету міста, за рахунок якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери та реалізується ряд соціальних програм селищ.  Крім цього, рішення Красноторської селищної ради буде узгоджуватися з вимогами Бюджетного та Податкового кодексами України.

З метою забезпечення єдиного підходу до податкових ставок вбачається доцільним установлення ставок земельного податку за землю відповідно до видів цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548.

При цьому, місцевий бюджет у 2020 році на прогнозованому рівні отримає додаткові кошти, що забезпечить фінансування деяких  цільових  програм, як приклад:

– розвитку та утримання об’єктів (елементів) благоустрою;

– розвитку та утримання житлово-комунального господарства;

– інші програми.

Відповідно до п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України з 2015 року органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю, не встановлені цим кодексом. Ураховуючи зазначене, пільги зі сплати за землю встановлюються на території Красноторської селищної ради Податковим кодексом України та вказаним рішенням.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

– ринкових механізмів, оскільки згідно ст. 12 ПКУ повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів, змінення їх розміру, визначення об’єкту оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг мають тільки органи місцевого самоврядування;

– діючих актів, оскільки ставки земельного податку, визначені в рішенні селищної ради від 25.05.2018 № 27/VII-48 «Про встановлення ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку, що сплачується на території Красноторської селищної ради на 2019 рік»  застосовується лише в період 2019 року.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Красноторської селищної ради « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Красноторської селищної ради». Згідно Податкового Кодексу рішення про встановлення місцевих податків офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків.

П. ЦІЛІ  ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Прийняття запропонованого регуляторного акта передбачає вирішення наступних цілей:

 – встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Красноторської селищної ради;

– забезпечення ефективного використання земельного фонду селищ в інтересах територіальної громади Красноторської селищної ради;

– збільшення надходжень до селищного бюджету та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток громади;

– виконання Постанови КМУ від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

  1. Визначення альтернативних способів

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:

Вид альтернати Опис альтернативи
Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акту)

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива є частково прийнятою, оскільки вона забезпечить сплату за землю, із  застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2019 року. Негативний вплив буде задано територіальній громаді, оскільки зменшення надходжень не дозволяє фінансування окремих соціальних програм селищ, суб’єктам малого підприємництва не  буде надана  пільга з земельного податку, а органи місцевого самоврядування порушать вимоги Кодексу щодо обов’язковості встановлення ставок земельного податку.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що  є особливо актуальним та важливим питанням, дозволить забезпечити стабільні надходження до селищного бюджету, що дозволить профінансувати соціальні програми передбачені програмою соціально економічного розвитку громади. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

 

Відсутні Відзначається неузгодження  з вимогами Бюджетного та Податкового Кодексів, зокрема щорічного прийняття рішення. Недоотримання надходжень до місцевого бюджету  на прогнозованому рівні.
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

 

Дає можливість врегулювати питання:

– надходження податків до місцевого бюджету і можливість  фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень;

– приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до діючого законодавства;

– забезпечення максимальних надходжень до місцевого бюджету у вигляді земельного податку, що надасть можливість для направлення додаткових коштів на соціальний розвиток громади

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акта:

– на розповсюдження прийнятого рішення;

– на організацію контролю за надходженням коштів до міського бюджету

– витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування плати за землю

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

 

Відсутні

Відсутні
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

 

 

Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій платників. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  в тому числі 1 10 30 41
–        Фізичні особи 30 30
–        Юридичні особи 1 10 11
Питома вага групи у загальній кількості, % 2,4 24,4 73,2 100
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного  акта

Сплата податку за ставками що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Сплата  місцевих податків   до місцевого бюджету  за існуючими ставками.
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

 

 

Справляння місцевих податків до вимог Податкового та Бюджетного кодексів України. Забезпечується прозорість механізму справляння податку, збільшує привабливість, та ефективне використання земельних ділянок , які знаходяться у власності та користуванні платників  плати за землю.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

– часові витрати на отримання інформації про об’єкт оподаткування, ознайомлення з порядком звітування,  проведенням розрахунку плати за землю та матеріальні витрати на сплату земельного податку. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ.

Оцінка впливу дії даного регуляторного акта на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого  підприємництва кількісно визначена згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (додається).

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)  

1 104457,85

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») Відсутня
  1. IV. ВИБІР НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ.
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності  (за чотирибальною  системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

 

1

Наслідком є недоотримання надходжень до місцевого бюджету коштів. Негативний вплив буде задано територіальній громаді, оскільки зменшення надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих програм передбачених програмою соціально економічного розвитку селищної ради, суб’єктам господарювання – не надано пільги, органи місцевого самоврядування  порушать норми Бюджетного та Податкового кодексів. Даний спосіб не сприяє меті державного регулювання

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

 

4

Дає змогу майже повною мірою досягнути поставлених цілей державного регулювання (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть). Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території селищ та відповідно наповнення місцевого бюджету, що є важливим як для органів місцевого самоврядування так і для громади. Зокрема передбачаються  пільги суб’єктам господарювання, які  надаються з метою зменшення податкового навантаження на суб’єктів-споживачів послуг.  Таким чином прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

Вартість балів визначається за чотири-бальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:
4- цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3- цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2- цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1- цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

 

Сплата земельного податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України. Органи місцевого самоврядування: відзначається неузгодження  з вимогами Кодексів, зокрема прийняття рішення на рік. Громадяни: відсутні Суб’єкти господарювання:

сплата  місцевих податків   до бюджету міста за існуючими ставками.

Не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Органи місцевого самоврядування: встановлення ставок податку врегулювало питання  законодавства, дозволяє отримати

додаткові надходження, що дозволяє  фінансування покладених на органи власних повноважень

Громадяни: непрямі вигоди полягають у спрямуванні коштів податку на соціально-економічний розвиток громади.

Суб’єкти господарювання:

забезпечує прозорість механізму справляння податку, збільшує привабливість,

та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників.

Органи місцевого самоврядування:  витрати пов’язані із виконанням рішення на  його розповсюдження,

організацію та контролю за надходженням коштів до місцевого бюджету.

Громадяни:

витрати відсутні

Суб’єкти господарювання:

сплата  податку  до місцевого бюджету за новими ставками.

Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу максимально досягнути поставлених цілей державного регулювання.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

 

Не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання. У разі не прийняття регуляторного акту не буде дотримана обов’язковість прийняття рішення що є порушенням Бюджетного та Податкового кодексів. Суб’єктам малого підприємництва не  буде надана  пільга з земельного податку. Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  Податкового кодексу України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит, ресурсів тощо).
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податку та надання додаткових пільг.

Забезпечить стабільні надходження податків до місцевого бюджету. Забезпечує прозорість механізму справляння податку, збільшує привабливість, та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні суб’єктів підприємництва.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  Податкового кодексу України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит, ресурсів тощо.

 

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення ставок та пільг з земельного податку, що є посильним для платників податку та забезпечить стабільну фінансову основу Красноторської селищної ради.

 

  1. МЕХАНІЗМИ ТА ЗАХОДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВЯЗАННЯ ВИЗНАЧЕНОЇ ПРОБЛЕМИ

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території Красноторської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства та зміцнення ресурсної бази селищного бюджету. З метою реалізації поставленого завдання пропонується:

  1. Прийняти рішення Красноторської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Красноторської селищної ради» за процедурою, визначеною Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно з нормами Податкового кодексу України;
  2. Направити проект рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Красноторської селищної ради» на розгляд Державної регуляторної служби України з метою отримання зауважень та пропозицій.
  3. З метою проведення громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій від громадськості, оприлюднити в засобах масової інформації проект регуляторного акту шляхом його розміщення на сайті Красноторської селищної ради (krasnotorska.silrada.org).

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом. Прийняття рішення Красноторської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Красноторської селищної ради» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

  1. VI. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ВИМОГ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ЗАЛЕЖНО ВІД РЕСУРСІВ, ЯКИМИ РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЧИ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЩО ПОВИННІ ПРОВАДЖУВАТИ АБО ВИКОНУВАТИ ЦІ ВИМОГИ.

 

Аналіз надходжень земельного податку до місцевого бюджету за 2017-2018 роки та прогнозні показники на 2019-2020 рр.:

  За 2017 рік станом на 01.01.2018 За 2018 рік станом на 01.01.2019 Прогнозні показники на 2019 Прогнозні показники

на 2020

1 Обліковано СГД – платників земельного податку, всього  

34

 

36

 

41

 

41

2 Надійшло земельного податку всього, тис. грн.  

1 105,1

 

519,8

 

1 186,1

 

 

1 186,1

3 Питома вага надходжень земельного податку від загальних надходжень в місцевий бюджет  

62,3

 

42,4

 

65,3

 

65,3

В зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості
суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта, перевищує 10%, на виконання вимог регуляторного акту для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва здійснено розрахунок витрат згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).
VІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СТРОКУ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА.
Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов`язковим до застосування на території Красноторської селищної ради та має необмежений термін дії. У разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння земельного податку відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

VІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА.
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:
– обсяг надходжень плати за землю до місцевого бюджету;
– кількість власників та користувачів земельних ділянок, які є платниками земельного податку;
– питома вага надходжень земельного податку від загальних надходжень в місцевий бюджет, на які поширюється дія даного регуляторного акта.

ІХ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним та соціологічним методами. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації, отриманої від Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області, щодо надходжень до селищного бюджету земельного податку та кількості платників земельного податку. Для оцінки впливу регулювання будуть проведені консультації, робочі зустрічі тощо.
Термін проведення відстеження результативності регуляторного акта:
– базовий – з дати набрання чинності дії акта протягом 30 днів, тобто з 01.01.2020 по 30.01.2020;
– повторний – через два роки після набрання чинності дії акта;
– періодичний – один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта.
За результатами проведених відстежень результативності регуляторного акта в разі виникнення неврегульованих питань, вони можуть бути усунені шляхом внесених відповідних змін.

 

Секретар ради                                                                                                  С.М. Алексеєва